భగవన్నామస్మరణ - భగవన్నామయోగం

భగవన్నామస్మరణ - భగవన్నామయోగం ఎవరి నుదుట అమంగళాలు రాసిపెట్టి ఉంటాయో వాడు పవిత్రమైన భగవన్నామజపం చేయకుండా ఉంటాడు. భగవన్నామము తొలగించగలిగే పాపాలు ఏ మానవుడు చేయలేడు. నామఉచ్చారణ స్మరణగా విచారణగా సంకీర్తనగా యోగంగా మారాలి. నామస్మరణ యోగంగా మారడానికి నియమాలు లేదా నిషేధాలు 1. సత్పురుషలను నిందించరాదు 2. అసత్పురుషుల వద్ద నామవైభవం చెప్పరాదు. 3. శివకేశవ భేదము చూపించకూడదు 4. శ్రుతి (వేద) వాక్యములపై అపనమ్మకం ఉండరాదు 5. శాస్త్ర వాక్యములపై అపనమ్మకం ఉండరాదు 6. గురువు చెప్పిన వాక్యములపై అపనమ్మకం ఉండరాదు 7. నామమహిమను అతిశయోక్తి అనుకోరాదు 8. నామజపం చేస్తున్నాను కదా అని నిషిద్ధ పనులు చేయరాదు. 9. నామజపం చేస్తున్నాను కదా అని విధిగా చేయవలిసిన పనులు విడిచిపెట్టరాదు 10. ఇతర ధర్మాలతో నామమహిమను పోల్చరాదు ఈ 10 దోషాలు లేకుండా నామస్మరణ చేస్తే అది ఖఛ్చితంగా నామయోగంగా మారుతుంది తద్వారా మోక్షం లభిస్తుంది.

ఋషివాక్యం వాక్కు మహిమ – సత్యవ్రతం

‘రామో ద్విర్నాభి భాషతే’ – ‘రాముడు రెండవ మాట మాట్లాడడు’. నిబద్ధతయే సత్యం. లక్ష్యం పెద్దదైనప్పుడు తాత్కాలికమైన కష్టాన్ని సహించాలి. గిరిశ – వేదవాక్యములయందుండు వాడు. గిరిత్ర – మాటకి కట్టుబడి ఉండేవాడు. భవ్యా న ద్విరుత్ చారయంతి వాచమ్ – ఉత్తముడైన వాడు రెండు రకాలుగా మాట్లాడడు.

"నీలకంఠేశ్వరా!" శతకం పద్యం 32 - "Nilakanthesvaraa!" satakam padyam 32

ఐశ్వర్యాలు గలవాడు ఈశ్వరుడు. 'ఈశ్వరుడివ్వాలి ఇల్లు నిండాలి' అని సామెత. నమస్కరించే వారికి నిండైన భోగైశ్వర్యాలందించే నీ వేషం మాత్రం భోగం లేనిది. ఈ నీ తత్త్వం శ్రద్ధ గలిగిన భావానికే తెలుస్తుంది నీలకంఠేశ్వరా!

Guru Purnima Anugraha Bhashanam - 2019 NA JnanaYagnam - Irvine, CA

Guru Purnima Anugraha Bhashanam - 2019 NA JnanaYagnam - Irvine, CA

Vyasa Purnima Visishtata - 2019 NA JnanaYagnam - Irvine, CA

Vyasa Purnima Visishtata - 2019 NA JnanaYagnam - Irvine, CA

ఋషివాక్యం ఇతరులచేత నమస్కరింపబడడానికి ఉండవలసిన లక్షణములు

‘తేభ్యో నమః కుర్మహే’ – ‘వారికి నేను నమస్కరిస్తున్నాను’ ఇతరులచేత నమస్కరింపబడడానికి ఉండవలసిన లక్షణములు. వాంఛా సజ్జనసంగతౌ పరగుణే ప్రీతిః గురౌ నమ్రతా విద్యాయాం వ్యసనం స్వయోషితి రతిః లోకాపవాదాద్భయమ్‌ । భక్తిః శూలిని శక్తిరాత్మదమనే సంసర్గముక్తిః ఖలైః ఏతే యత్ర వసంతి నిర్మల గుణాః తేభ్యో నమః కుర్మహే ॥ సత్పురుషులతో సాంగత్యం వహించి ఉండాలి అనే కోరిక కలిగి ఉండడం, ఇతరుల యొక్క గుణాల పట్ల ప్రీతి భావం కలిగి ఉండడం, గురువుల పట్ల వినయ స్వభావం కలిగి ఉండాలి, విద్యపట్ల వ్యసనం కలిగి ఉండడం, తన భార్యయందు మాత్రమే స్త్రీభావం కలిగి ఇతరుల యందు మాతృభావం కలిగి ఉండడం, లోకనింద పట్ల భయం కలిగి ఉండడం, పరమేశ్వరునియందు భక్తి కలిగి ఉండడం, మనస్సును నిగ్రహించడంలో శక్తి కలిగి ఉండడం, మూర్ఖులతో సాంగత్యం లేకుండా ఉండడం – ఈ లక్షణాలు ఎవరి వద్ద ఉంటాయో వారికి నమస్కారం అన్నారు సుభాషితకారుడైన భర్త్రుహరి. ఆస్తికత్వం ఉన్నప్పుడే అన్ని సులక్షణాలూ శోభిస్తాయి.

ఋషివాక్యం సరియైన పాలకుడు అంటే ఎవరు?

"నీలకంఠేశ్వరా!" శతకం పద్యం 31 - "Nilakanthesvaraa!" satakam padyam 31

పసిపిల్లల్లా కల్లాకపటం తెలియని దేవుడవు. బంగారుకొండను చూస్తే ఆభరణాలు చేసుకోకుండా, ధనుస్సని ధరించి లోకరక్షణ చేశావు. అమృతం గురించి ఆశించక, ఆలోచించక విషాన్ని ఆరగించావు. పసితనమో, తాపస నిష్ఠయా! లోకం తీరు పట్టని 'వెఱ్ఱి'దొరవు నీలకంఠేశ్వరా!

Mahabharatham - మహాభారతం .... లక్ష్మీదేవి కటాక్షం బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గురువు గారు

Mahabharatham - మహాభారతం .... లక్ష్మీదేవి కటాక్షం బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గురువు గారు

ఋషివాక్యం విద్వాంసుడు ఎవరు?

బహు శాస్త్రములను అధ్యయనం చేసి ఆ శాస్త్రములలో చెప్పబడిన సారరూపమైన జ్ఞానాన్ని గ్రహించిన వాడు విద్వాంసుడు. సత్యం తపో జ్ఞానమహింసతా చ విద్వత్ప్రణామం చ సుశీలతా చ! ఏతాని యో ధారయతే స విద్వాన్ న కేవలం యః పఠతే స విద్వాన్!! అనేక గ్రంథములు చదివి అవి గుర్తు పెట్టుకున్నంత మాత్రాన వానిని విద్వాంసుడు అనడానికి లేదు. సత్యము, తపస్సు, జ్ఞానము, అహింస, తనకంటే పెద్దవారి పట్ల నమస్కరించే వినయ స్వభావం, చక్కని శీలము ఎవరి దగ్గర ఉంటాయో వానిని మాత్రమే విద్వాంసుడు అనాలి. నిష్కపటమైన జీవనం కలిగి ఉండడమే సత్యం. మాటలో కల్ల ఉండరాదు, మనస్సులో కపటం ఉండరాదు – ఇది సత్యం యొక్క స్వరూపం. శాస్త్రములలో విధింపబడిన నియమాలను పాటిస్తూ ధర్మానికి కట్టుబడడమే తపస్సు. పుస్తకాలలో ఉన్న విషయ సేకరణ జ్ఞానం కాదు. ఏది సారమో ఏది సారహీనమో గ్రహించగలిగే వివేకమే జ్ఞానం అనిపించుకుంటుంది. మాటతో కానీ, మనస్సుతో కానీ, శరీరంతో కానీ ఏ ఒక్కరినీ హింసించకుండా ఉండడమే అహింస. విద్వాంసుడు మరొక విద్వాంసుని పట్ల వినయవంతుడై ఉండాలి. మంచి శీలము కలిగి ఉండాలి. శీలం లేని పాండిత్యాల వల్ల ప్రయోజనం లేదు.

ఋషివాక్యం: ఆహారం మరియు నిద్ర

ఋషివాక్యం: ఆహారం గురించి....

ఋషివాక్యం సనాతన ధర్మ గ్రంథాలు

వేదంలో మంత్రము, బ్రాహ్మణము అని రెండు భాగములు ఉంటాయి. మంత్రానికి సంహిత అని పేరు. ఆ మంత్ర వినియోగం గురించి చెప్పేది బ్రాహ్మణం. ధర్మానికి రెండు స్వరూపాలు – విధి, నిషేధం. యుగాంతమై మరొక కొత్త యుగం రాగానే మహర్షులు తపస్సు ద్వారా పూర్వ యుగాలలో ఉన్న వేద భాగాలను, ఇతిహాసాలను తపస్సుతో తెలుసుకొని బ్రహ్మదేవుని ఆనతి మేరకు వాటిని ఆనాటి కాలానికి అందిస్తారు (మహాభారతం - శాంతిపర్వం)

ఋషివాక్యం దేశాటన, విద్వజ్జన సేవనం

దేశాటన, విద్వజ్జన సేవనం సంప్రదాయాన్ని కాదని చెప్పే వారిని గురువుగా అంగీకరించడానికి లేదు.

"నీలకంఠేశ్వరా!" శతకం పద్యం 30 - "Nilakanthesvaraa!" satakam padyam 30

సింగారింపులో పదను తెలిసిన సుందరమూర్తివి. ఇలా అనుకొనే లోపలే ఏ శృంగారమూ పట్టని వైరాగ్యం నీ వద్ద గోచరిస్తోంది. కాంతను మేని సగంలో ఉంచి, అమృతపు కాంతుల చంద్ర కుసుమాన్ని సిగపై సవరించుకున్న శృంగారమూర్తివి. ఇంతలోనే - నిప్పుకన్ను, చితాభస్మా లేపం, విషధారణ, కామ దహనం - ఇలా వైరాగ్యం నీలో స్పష్టమౌతోంది నీలకంఠేశ్వరా!

తెలుగు లోనే ఆలోచిద్దాం, తెలుగు లోనే మాట్లాడుద్దాం, తెలుగే మన శ్వాస కావాలి

తెలుగు లోనే ఆలోచిద్దాం, తెలుగు లోనే మాట్లాడుద్దాం, తెలుగే మన శ్వాస కావాలి.

ఋషివాక్యం హిందూధర్మంలో హింసావాదం

ఋషివాక్యం నవవిధభక్తులు

ఋషివాక్యం భగవద్భక్తి మార్గంలో పదకొండు భూమికలు 2

Siva Maha Purana Saaram Day 5 PM Session - 2019 NA JnanaYagnam - New Jersey

Siva Maha Purana Saaram Day 5 PM Session - 2019 NA JnanaYagnam - New Jersey

Siva Maha Purana Saaram Day 5 AM Session - 2019 NA JnanaYagnam - New Jersey

Siva Maha Purana Saaram Day 5 AM Session - 2019 NA JnanaYagnam - New Jersey

Siva Maha Purana Saaram Day 4 PM Session - 2019 NA JnanaYagnam - New Jersey

Siva Maha Purana Saaram Day 4 PM Session - 2019 NA JnanaYagnam - New Jersey

Siva Maha Purana Saaram Day 4 AM Session - 2019 NA JnanaYagnam - New Jersey

Siva Maha Purana Saaram Day 4 AM Session - 2019 NA JnanaYagnam - New Jersey

Mahishasura Mardini Stotram Slokam-22

Mahishasura Mardini Stotram Slokam-22

Siva Maha Purana Saaram Day 3 - 2019 NA JnanaYagnam - New Jersey

Siva Maha Purana Saaram Day 3 - 2019 NA JnanaYagnam - New Jersey

Siva Maha Purana Saaram Day 2 - 2019 NA JnanaYagnam - New Jersey

Siva Maha Purana Saaram Day 2 - 2019 NA JnanaYagnam - New Jersey

గురుమండలరూపిణి Gurumaṇḍalarūpiṇi

గురుమండలరూపిణి Gurumaṇḍalarūpiṇi

Siva Maha Purana Saaram Day 1 - 2019 NA JnanaYagnam - New Jersey

Siva Maha Purana Saaram Day 1 - 2019 NA JnanaYagnam - New Jersey

భారత దేశం అని పిలుద్దాం ఇక పై - బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గురువు గారు

భారత దేశం అని పిలుద్దాం ఇక పై - బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గురువు గారు

ఋషివాక్యం శాస్త్రంలో చెప్పిన అంశములు, పెద్దలు చెప్పిన మార్గములు

తొందరపడి పెద్దలు చెప్పిన మార్గాలను అర్థరహితములు అనరాదు. ప్రజానురంజనం కోసం అర్థరహితం అని వాదించడం తగదు. నమ్మినా నమ్మకపోయినా పద్దతిగా విగ్రహం పెడితే విగ్రహం దేవత అవుతుంది. విగ్రహాన్ని బొమ్మల దృష్టిలో చూసేవాడు నాస్తికుడు. ఆస్తికులైన వారు విగ్రహాన్ని దేవతా దృష్టితో చూడాలి. భౌతిక శాస్త్రం వేరు, ఆధ్యాత్మ శాస్త్రం వేరు. ఒకదానితో ఒకటి చూడరాదు. దేని మర్యాదలు దానివే. భయంకరమైన గ్రహదోషం ఉంటే శివునికి ఏకాదశ రుద్రాభిషేకం చేసి ఆ తీర్థ జలాన్ని పుచ్చుకుంటే ఫలితం వెంటనే కనబడుతోంది.

ఋషివాక్యం సనాతన ధర్మంలో గ్రంథరాశి

ఋషివాక్యం భగవద్భక్తి మార్గంలో పదకొండు భూమికలు -1

ప్రథమం మహతాం సేవా తద్దయాపాత్రతా తతః । శ్రద్ధాఽథ తేషాం ధర్మేషు తతో హరిగుణశ్రుతిః ॥ తతో రత్యఙ్కురోత్పత్తిః స్వరూపాధిగతిస్తతః । ప్రేమవృద్ధిః పరానన్దే తస్యార్థ స్ఫురణం తతః ॥ భగవద్ధర్మనిష్ఠాఽతః స్వస్మిన్ తద్గుణశాలితా । ప్రమోదః పరమాకాష్ఠేత్యుదితా భక్తి భూమికా ॥ భక్తిలో మొట్టమొదటి భూమిక మహాత్ముల సేవ. గ్రంథాలు చదవడం వల్ల యుక్తితో చాలా జ్ఞానం తెలుసుకోవచ్చు గాక! కానీ మహాత్ముల సాంగత్యం చేత యుక్తితో, గ్రంథాలతో తెలిసిన దానికంటే గొప్ప సత్యం తెలియబడుతుంది. సత్యం గ్రంథాల వల్లనో, యుక్తి వల్లనో తెలియబడదు. ఆ సత్యానికి తార్కాణంగా ఉన్న సత్పురుషుల వల్ల తెలియబడుతుంది. భక్తిలో రెండవ భూమిక మహాత్ముల దయ. నిష్కపట భక్తిని మహాత్ముల పట్ల చూపించినట్లయితే వారి దయకు పాత్రులమవగలము. ఒక్కసారి వారి దయ లభించిందా తప్పకుండా తరించిపోతాం. భక్తిలో మూడవ భూమిక మహాత్ముల వాక్యముల యందు శ్రద్ధ.

"నీలకంఠేశ్వరా!" శతకం పద్యం 29 - "Nilakanthesvaraa!" satakam padyam 29

శివునకు అర్పించడమే ఆలస్యం - అర్పిత వస్తువు వెంటనే తన స్వాభావిక లక్షణాన్ని కోల్పోయి, మంగళకరమై జగతికి ఆనందాన్ని కలిగిస్తూ పూజింపబడుతుంది. దానికి తార్కాణం - నీ కంఠాన గరళమే. నీకు అర్పితమై నీలమణివలె మంగళత్వాన్ని పొంది నమస్సులందుకుంటోంది నీలకంఠేశ్వరా!

ఋషివాక్యం శివకేశవ అభేదం

ఇతర దేవతలను నిందించకుండా ఇష్టదేవతను కొలుచుకోవడం అనే ఆరోగ్యకరమైన అలవాటు ప్రతివారూ చేసుకోవాలి. అవిద్యా మోహితాత్మానః పురుషా భిన్న దృష్టయః! వదంతి భేదం పశ్యంతి చావయోరంతరం హరా!! - అవిద్యతోమోహితుడైనటువంటి వాడు, భిన్న దృష్టి కలిగిన మానవులు నీకు, నాకు భేదం చూపిస్తారు. అనగా శివకేశవులకు భేదం చూపించే వారికి విష్ణువు ఇచ్చే బిరుదులు – అవిద్యా మోహితులు, భిన్న దృష్టి కలవారు. శివుడితో కృష్ణుడు చెప్తున్న అద్భుతమైన మాట (విష్ణు పురాణం – 33వ అధ్యాయం) హరాయ హరిరూపాయ నమస్తే తిగ్మతేజసే! శివత్వాం సత్యరూపేణ కోను స్తోతుం ప్రశుక్నుయాత్!! క్షమస్వ భగవన్ దేహా శక్తోహం త్రాహిమాం హర! రక్ష దేవ జగన్నాథ లోకాన్ సర్వాత్మనా హర!! – నీకు, నాకు భేదం లేదు. నాకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడవు నువ్వు మాత్రమే. ఆ కారణం చేతనే నీపేర్లన్నీ నావి, నా పేర్లన్నీ నీవి. కృష్ణుడితో శివుడు చెప్పిన మాట. (హరివంశం – భవిష్యపర్వం – 87వ అధ్యాయం) హరిహర అభేదేన సాక్షాత్ శంకరాచార్యేణ అనుగృహ్ణీత’ – హరిహర అభేదాన్ని వ్యాసుడు ప్రతిపాదన చేశారు. కాలగతిలో కలహాలు పెరిగినప్పుడు ఆది శంకరులు తిరిగి దానిని ప్రతిపాదన చేస్తూ ఉద్ధరణ చేశారు. జ్ఞానాదేవత్ కైవల్యం ఇత్యుక్త్వాత్ అథ ఏవ భవిష్యత్ పురాణే శివకేశవయోః భేదాధిక్య భావం పాషండ లక్షణమిత్యుక్తం’ - శివకేశవుల మధ్య భేదం చూపించడం పాషండ(అవైదికం) లక్షణం. (భవిష్యపురాణం) బ్రహ్మాణం కేశవం రుద్రం భేద భావేన మోహితాః! పశ్యన్త్యేకన్నజానన్తి పాషండోప హతా జనాః!!(కర్మవిపాకం) బ్రహ్మకు, విష్ణువునకు, రుద్రునకు భేదం చూపించడం పాషండలక్షణం. పాషండత్వం వల్ల కొన్ని దరిద్రాలు, దుఃఖాలు వస్తాయి. యో బ్రహ్మ విష్ణు రుద్రాణాం భేదముత్తమ భావతః! సాదయేత్ ఉదర వ్యాధియుక్తో భవతి మానవః!! బ్రహ్మ, విష్ణు, రుద్రుల మధ్య భేదం చూపిస్తే భయంకరమైన ఉదరవ్యాధులు వస్తాయి. యో విష్ణుభక్తి వ్యాజేన శివభక్తిచ్ఛలేనచ! వేష్టి వా శంకరం విష్ణుం తమ్ గృహీద్వం మమాంతికమ్!!(అగ్నిపురాణం) యముడు కింకరులతో చెప్తున్నటువంటి మాట – ‘విష్ణుభక్తి అనే నెపంతో శివుని నిందించేవాడిని, శివభక్తి అనే నెపంతో విష్ణువును నిందించేవాడిని, నా(యమ)లోకానికి తీసుకురండి’. శివ ఏవ హరిస్సాక్షాత్ హరిరేవ శివస్స్వయం! త్వయోస్తు భేదే కుర్వాణి పితృభిర్నారకం వ్రజేత్!!(మార్కండేయ మహాముని మాట) శివుడు, హరి మధ్య భేదం చూపించే వారు వారితో పాటు వారి పూర్వీకులను కూడా నరకంలో పడేస్తున్నారు. శివాయ విష్ణురూపాయ విష్ణవే శివరూపిణే! యథాంతరం న పశ్యామి తేన తా దిశతాం శివం!!(మార్కండేయుడితో బ్రహ్మదేవుని మాట) శివుడే విష్ణువని, విష్ణువే శివుడని ఉపాసిస్తాను గనుక నేను ఎప్పుడూ క్షేమంగా ఉండగలుగుతున్నాను. శివ భక్తులైనా విష్ణువుకు, శివుకు భేదం లేదు అనే భావం కలిగి ఉండాలి. విష్ణుభక్తులైనా అటువంటి అభేదభావమే కలిగి ఉండాలి. శివాయ విష్ణురూపాయ శివరూపాయ విష్ణవే! శివస్య హృదయం విష్ణుః విష్ణోశ్చ హృదయం శివః!!(స్కందోపనిషత్తు)

ఋషిపీఠం – మతసామరస్య విశిష్ట సంచిక – 2019 (SPECIAL ISSUE 2019)

https://rushipeetham.com/product/rushipeetham-special-issue/?fbclid=IwAR2GcITKd-sy2iArhvrU6G9ffmEjaQ6RzeU5ICgq4OqVDX9EV6WNRBNXvEQ&v=7516fd43adaa మత సామరస్య విశిష్ట సంచిక - 2019 వివరాలకు: Bharatha Rushipeetham, Plot: no. 1-19-46 Dr. A.S. Rao Nagar Hyderabad 500062 Telangana Ph: 7382430272 040 27134557 27132550 email: info@rushipeetham.org https://rushipeetham.org/product-category/rushipeetham-special-issues/

Mahishasura Mardini Stotram Slokam-21

Mahishasura Mardini Stotram Slokam-21

దక్షిణామూర్తినా వీక్షితోహం dakṣiṇāmūrtinā vīkṣitōhaṁ (Sivapadam)

దక్షిణామూర్తినా వీక్షితోహం dakṣiṇāmūrtinā vīkṣitōhaṁ (Sivapadam)

Bharathamlo Bhagavatham Day 3 - 2019 NA JnanaYagnam - Toronto, Canada

Bharathamlo Bhagavatham Day 3 - 2019 NA JnanaYagnam - Toronto, Canada

Bharathamlo Bhagavatham Day 2 - 2019 NA JnanaYagnam - Toronto, Canada

Bharathamlo Bhagavatham Day 2 - 2019 NA JnanaYagnam - Toronto, Canada

Bhavitaraniki Bharateeyata - 2019 NA JnanaYagnam - Toronto, Canada

Bhavitaraniki Bharateeyata - 2019 NA JnanaYagnam - Toronto, Canada

GURUJNANAM - CD 3.5 నవవిధ భక్తిలక్షణములు Qualities of Nine Fold Devotion

GURUJNANAM - CD 3.5 నవవిధ భక్తిలక్షణములు Qualities of Nine Fold Devotion

GURUJNANAM - CD 5.1 శ్రీ మహా విష్ణు పంచాయుధములు Sri Maha Vishnu Five Weapons (Panchayudhams)

GURUJNANAM - CD 5.1 శ్రీ మహా విష్ణు పంచాయుధములు Sri Maha Vishnu Five Weapons (Panchayudhams)

GURUJNANAM - CD 8.2 నరకాసుర వధ The slaying of Narakaasura

GURUJNANAM - CD 8.2 నరకాసుర వధ The slaying of Narakaasura

తెలుగు భాష తీరు తెన్నులు - 2019 NA JnanaYagnam - Toronto, Canada

తెలుగు భాష తీరు తెన్నులు - 2019 NA JnanaYagnam - Toronto, Canada

Bharathamlo Bhagavatham Day 1- 2019 NA JnanaYagnam - Toronto, Canada

Bharathamlo Bhagavatham Day 1- 2019 NA JnanaYagnam - Toronto, Canada

ఋషివాక్యం ఇంద్రద్యుమ్న నారద సంవాదం – భక్తి వైభవం 3

జ్ఞాని ఒప్పుకోొని భక్తులు – తామస, రాజస భక్తులు. జ్ఞానియైన వాడు సాత్త్వికభక్తిని స్వీకరిస్తాడు ఎందుకంటే అది నిర్గుణ భక్తికి హేతువు అవుతుంది గనుక.

ఋషివాక్యం మనః ప్రవృత్తులు – గుణములు

ఋషివాక్యం ఇంద్రద్యుమ్న నారద సంవాదం – భక్తి వైభవం

నిరంతరం కామ క్రోధాలతో ఉన్నటువంటి వాడై ఇతరుల పట్ల ఎటువంటి ప్రేమా లేకుండా, ఇతరులను గుర్తించకుండా, ఇతరులలో గొప్పతనాన్ని గుర్తించకుండా, ఇతరులను హింసకోసం భగవంతుడిని ఆరాధించే వాడు తామస భక్తుడు. తామస భక్తునికి ఉదాహరణ – రావణాసురుడు, భస్మాసురుడు మొదలైన వారు. పేరు ప్రతిష్ఠల కోసం, కీర్తికోసం అవలంబించే భక్తి, ఇతరులతో పోటీ పడుతూ అవలంబించే భక్తి, ఇహలోక, పరలోక సుఖాలు కోరి చేసే భక్తి, రాజస భక్తి. లోకం ఆశాశ్వతం, ఆయుష్షు చాలా చిన్నది. కనుక ఇక్కడ సుఖాలు పొందాలనే తాపత్రయంతో ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టరాదు. ధర్మంలో ఉంటే ప్రస్తుతం సుఖం లేకపోయినప్పటికీ పరమార్తంలో సుఖం లభిస్తుంది అనే భావనతో కష్టాన్ని సహిస్తూ ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టకుండా ఐహికం కంటే ఆముష్మికమే స్థిరమైనది అనే భావనతో ఉంటూ పుట్టి నశించి పోయే సుఖాల పట్ల ఆసక్తి లేకుండా తనదైన ధర్మాన్ని పాటిస్తూ ఆత్మతృప్తి కోసం, జ్ఞానం కోసం భగవంతుడిని ఆరాధిస్తే అటువంటి భక్తి సాత్త్విక భక్తి. తామస భక్తి నీచమైనది, రాజస భక్తి గొప్పదేమీ కాదు, సాత్త్విక భక్తి నిర్గుణ భక్తికి హేతువవుతుంది గనుక సాత్త్విక భక్తి ఈ మూడింటిలో గొప్పది. సాత్త్విక భక్తి నేరుగా ముక్తినివ్వకపోయినా ముక్తికి సహకార భక్తి అవుతుంది.

ఋషివాక్యం రాజ్యపాలన ఎలా ఉండాలి?

ఋషివాక్యం మానవుడి నివాసయోగ్యమైన చోట్లు ఎలా ఉండాలి

Back