ఋషివాక్యం మనస్సును పాప చింతన నుంచి మరల్చడం

ఋషివాక్యం సర్వజీవుల సౌభాగ్యం

సనాతన ధర్మంలో అట్టడుగున ఉన్నవారిని గురించి పట్టించుకోలేదు అని ఒక నింద వేస్తూ ఉంటారు. కానీ దేవతల ప్రార్థనలలోను, భగవంతుని కోరుకొనే వైదిక సూక్తాలలో కూడా అటువంటి వర్గాలు క్షేమంగా ఉండాలి అనే భావం స్పష్టంగా కనబడుతున్నది. హిందూ ఆలయాలలోనూ హిందువుల మంత్రాలలోనూ చెప్పబడే మహిమ సర్వజీవుల సౌభాగ్యం కోసం.

"నీలకంఠేశ్వరా!" శతకం పద్యం 41 - "Nilakanthesvaraa!" satakam padyam 41

ఇతరుల ఆర్తి చూడలేక ఆదుకొని విషాన్ని మింగావు. దానికి సాక్ష్యంగా ఉన్న నీ నీలకంఠం నాకు ధైర్యాన్నిచ్చింది. నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు అలా తాపసముద్రలో కూర్చొని, నా మొర వినకుండా ఉండడం నీకు తగదు. నా ఆర్తిని బాపేదాకా నిన్ను స్తిమితంగా ఉండనివ్వను. అసలు కూర్చోవడం నీ తీరేనా? నిత్య నాట్య వినోదివి నీలకంఠేశ్వరా!

Hanumantude Adarsam - 2019 NA JnanaYagnam - Portland, OR

Hanumantude Adarsan 2019 NA JnanaYagnam - Portland, OR

ఋషివాక్యం సత్సాంగత్యం

తం సుప్రతీకం సుదృశం స్వఞ్చమ్ అవిద్వాంసో విదుష్టరం సపేమ |ఋగ్వేదం) సుందరుడు, చక్కని దృష్టి గలవాడు, సదాచార పరాయణుడు, గొప్పవాడైన విద్వాంసుడు – ఇటువంటి వాడితో సత్సంగం చేయుదుము గాక! ఎవరి అంతఃకరణంలో ఎదుటివాడి క్షేమము, క్షేమానికి కావలసిన ఙ్ఞానము వ్యక్తీకరింపబడతాయో అటువంటి వాదు సుందరుడు. దృష్టి అనగా శాస్త్ర ఙ్ఞానము. సర్వ శాస్త్రముల యందు నేర్పరితనమే సుదృశం. ధర్మం చెడిపోకుండా ఉండడమే రక్షింపబడడం.

ఋషివాక్యం ఎవరి కార్యాలు సఫలం అవుతాయి?

ఋషివాక్యం ఆనందో బ్రహ్మేతి వ్యజనాత్

Naladamayanthi upakhyanam

MahaBharatam lo oka manchi katha nala damayanthi upakhyanam

ఋషివాక్యం నక్షత్రములు, స్వరూపం

ఋషివాక్యం స్త్రీలను గౌరవించడం , స్త్రీకి వివాహం ఎలా చేయాలి?

స్త్రీలను గౌరవించడం స్త్రీకి వివాహం ఎలా చేయాలి? పితృభిః భ్రాతృభిః చైతాః పతిభిః దేవరైః తథా| పూజ్యాః భూషయితవ్యాః చ బహుకల్యాణమీప్సుభిః!!(స్మృతి వాక్యం) శ్రేయస్సు కావాలని కోరుకొనే వారు స్త్రీని గౌరవించాలి. ఇంట్లో ఉన్న పురుషులందరూ తండ్రి, సోదరుడు, భర్త, మరిది మొ!!వారందరూ సత్కరించాలి, సరియైన మర్యాదలతో గౌరవించాలి. ఎక్కడైతే స్త్రీలు ఆవిధంగా గౌరవింపబడతారో అక్కడ శుభాలు కలుగుతాయి. ఏ ఇంట్లో స్త్రీ దుఃఖిస్తుందో ఆ వంశములు దెబ్బతింటాయి. శోచంతి జామయో యత్ర వినశ్యత్యాశు తత్కులమ్! న శోచంతి తు యత్రైతా వర్థతే తద్ది సర్వదా!! స్త్రీ దుఃఖపడకుండా ఆనందంగా ఉన్నట్లయితే ఆ ఇల్లు వృద్ధి చెందుతుంది. వంశం కూడా వృద్ధి చెందుతుంది. తస్మాదేతాః సదా పూజ్యా భూషణా‚ చ్ఛాదనాశనైః భూతికామైః నరైర్నిత్యం సత్కారేషూత్సవేషు చ॥ అభివృద్ధి కావాలని కోరుకొనే వారు స్త్రీని గౌరవించాలి. వారికి తగినటువంటి వస్త్ర భూషణాదులతోను, సత్కారములతోను, ప్రత్యేక గౌరవం చూపాలి. స్త్రీని ప్రతి దశలోనూ మాతృత్వ భావన, దైవ భావనతో చూడడం భారతీయమైన గొప్ప సంస్కృతి. విగ్రహాలలో, కలశాలలో దేవతలను ఎలా ఆవాహన చేసి ఆరాధిస్తున్నామో అలాగే ప్ర;త్యక్షంగా బాలగా సువాసినులుగా స్త్రీలను పూజిస్తున్నాం అంటే స్త్రీయందు దేవతా భావన చూపిస్తున్నారు. అలాగే పూర్వ సువాసినులను కూడా తగిన విధంగా గౌరవించాలి. స్త్రీ ఎప్పుడూ కూడా బాధపడకూడదు అనే లక్ష్యం పురుషుడు కలిగి ఉండాలి. ఇటువంటి భావజాలం విద్యావిధానంలోను, సమాజంలోను వ్యాపించినట్లయితే స్త్రీకి గౌరవం లభిస్తుంది. స్త్రీ గౌరవింపబడితే ఆ సమాజం వృద్ధి చెందుతుంది, ఆ దేశం కూడా అభ్యుదయాన్ని సాధిస్తుంది. భారతీయ స్త్రీ ఔన్నత్యాన్ని తెలుసుకొని ఆ సనాతన ధర్మంలోని స్త్రీ గౌరవాన్ని పునఃప్రతిష్టించుకుంటే దేశాభ్యుదయం, సమాజ ఉన్నతి, వ్యక్తి యొక్క ఔన్నత్యం కూడా వృద్ధి చెందుతాయని తెలుసుకోవాలి.

Thyagayya's Vision Of Lord Rama : Jagadguru's Aseervachanam (Tamil Version)

“Thyagaraja’s Vision of Lord Rama” Lectures (in Telugu) by Brahma Sri Samavedam Shanmukha Sarma From 19-10-2019 to 22-10-2019 daily from 6:30 pm  Venue  : Infosys Hall, Ramakrishna Hr. Sec. School, T.Nagar, Chennai

"Thyagayya's Vision Of Lord Rama" : Jagadguru's Aseervachanam

“Thyagaraja’s Vision of Lord Rama” Lectures (in Telugu) by Brahma Sri Samavedam Shanmukha Sarma From 19-10-2019 to 22-10-2019 daily from 6:30 pm  Venue  : Infosys Hall, Ramakrishna Hr. Sec. School, T.Nagar, Chennai

గురు తత్త్వం బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గురువు గారు

గురు తత్త్వం బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గురువు గారు For Songs Please visit https://rushipeetham.com

ప్రాతః కాలం నిద్రలేవంగానే ఏమి చేయాలి బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గురువు గారు

ప్రాతః కాలం నిద్రలేవంగానే ఏమి చేయాలి బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గురువు గారు For Intro song please visit https://www.youtube.com/watch?v=tNXap1dsjbc&list=PLBB64oZyWpq79W5pVlzepmxTMbmAza9jN&index=4 For more info Please visit https://rushipeetham.com

ఋషివాక్యం: శరీరం రథం

Thyagayya Darshinchina Ramayya Discourse Promo

త్యాగయ్య దర్శించిన రామయ్య ప్రవచనం  19-10-2019 నుండి 22-10-2019 వరకు సాయంత్రం 6:30 గం||లకు  వేదిక: Infosys Hall, Ramakrishna Hr. Sec. School, T.Nagar, Chennai

ఋషివాక్యం గృహస్థ ధర్మం

ఋషివాక్యం సౌమనస్యం – వైమనస్యం

"నీలకంఠేశ్వరా!" శతకం పద్యం 40 - "Nilakanthesvaraa!" satakam padyam 40

యోగంలో ఎదిగి, అంతర్ముఖమై నిన్ను హృదయంలో సాక్షాత్కరించుకోవడమే నిజమైన అమృతం. మిగిలినదంతా ఘోరమైన విషమే. నిన్ను చూడగలిగితే, మిగిలినది కూడా శ్రీకరమే. నిన్ను కాననీయని సంసార విషాన్ని తొలగించుమయ్యా నీలకంఠేశ్వరా!

ఋషివాక్యం భారతీయ సంస్కృతిలో స్త్రీల ఔన్నత్యం

భారతీయ సంస్కృతిలో స్త్రీల ఔన్నత్యం

ఋషివాక్యం సదాచారం

ఋషివాక్యం విద్యలను భద్రపరచే అంశములు

ఏవి సనాతన ధర్మ ప్రమాణాలతో ఉంటాయో, ఏవి చదవడం వల్ల ధర్మం పై మరింత గౌరవమో, ధర్మాన్ని ఆచరించాలి అని మరింత ఆసక్తి పెరుగుతుందో అలాంటి గ్రంథాలు చదవాలి. ఏవి చదవడం వల్ల భగవంతునిపై ప్రీతి కలుగుతుందో భగవంతుని తత్త్వం బోధపడుతూ మరింత ఆనందం కలుగుతుందో అలాంటి గ్రంథాలు చదవాలి. కనిపించే ప్రతి పుస్తకం చదువుతూ వెళ్తే ఉన్న ఙ్ఞానం కూడా ఊడిపోయి అనవసరపు అఙ్ఞానాలు ఙ్ఞానాలులా బయలుదేరుతుంటాయి. దేవతా విగ్రహానికి ఎంత శక్తి ఉంటుందో గ్రంథానికి కూడా అంత శక్తి ఉంటుంది. పుస్తకాలను వస్తువులా చూడడం కాకుండా సరస్వతీ రూపంగా చూస్తూ ఉండాలి. అమ్మవారి చేతిలో పుస్తకం కాదు పుస్తకమే అమ్మవారిరూపం. తైలాత్ రక్షేత్ జలాత్ రక్షేత్ రక్షేత్ శిథిలబంధనాత్! మూర్ఖ హస్తే న దాతవ్యం ఏవం వదతి పుస్తకమ్॥ నూనెకి దూరంగా ఉంచు, నీటికి దూరంగా ఉంచు, శిథిలం కాకుండా ఉంచు, మూర్ఖుడి చెయ్యి నామీద పడకుండా కాపాడు, అంటుంది పుస్తకం.

ఋషివాక్యం మన మతానికి ప్రవక్త ఎవరు? మన మతానికి గ్రంథం ఏది? మన మతంలో దేవుడు ఎవరు?

జ్ఞానము, విజ్ఞానము, నైతికత వంటివి యుగాల క్రితమే చెప్పినటువంటిది మన ధర్మం. సనాతన ధర్మం అంటే కేవలం ఆలయాలకు వెళ్ళి దణ్ణం పెట్టుకోవడం అనుకుంటున్నాం. మన మతానికి ప్రవక్త ఎవరు? మన మతానికి గ్రంథం ఏది? మన మతంలో దేవుడు ఎవరు? అని పిల్లలు అడుగుతూ ఉంటారు. ఒక్కొక్క మత స్వరూపం ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుంది. సనాతన ధర్మంలో ఒక గ్రంథం అంటూ ఉండదు, ఒక జ్ఞానం ఉంటుంది. జ్ఞానానికి ఒక గ్రంథం చెప్పుకోవాలి అంటే సనాతన ధర్మానికి ఆధార గ్రంథం వేదము. తపస్సు చేత వికసించినటువంటి అతీంద్రియ ప్రజ్ఞ కలిగిన ఋషులు ఏ సత్యాలను దర్శించారో ఆ సత్యాల సమాహారమే వేదము. హిందూమతంలో ప్రవక్త పరమేశ్వరుడే. పరమేశ్వరుడు అన్నప్పుడు శివుడు, విష్ణువు అని కాకుండా పరమేశ్వర తత్త్వం ఒకటి ఉన్నది. ఆ పరమేశ్వర తత్త్వమే సృష్టి స్థితి లయలు చేస్తున్నది. భక్తులను అనుగ్రహించడం కోసం వారి వారి ఉపాసనా సౌలభ్యం కోసం అనేక రూపాలతో సాక్షాత్కరిస్తూ ఉంటాడు. కనుక ఎవరు ఏ రూపంతో ఆరాధించినా ఒకే పరమేశ్వరునే. ఈపాటి అవగాహన పిల్లలకు మనం కలిగించగలగాలి. బయట ఎన్ని చదువులు చదివినా ఇంట్లో సనాతన ధర్మ శక్తిని, జ్ఞానాన్ని పిల్లలకు అందివ్వాలి. అది తల్లిదండ్రుల బాధ్యత.

ఋషివాక్యం ఆనందం

ఎప్పుడూ ఆనందంగా ఉండు. దుఃఖం అనేది చాలా భాగం కల్పితమే. మానవుడు ఎప్పుడూ ఆలోచన చేస్తూ, విచారణ చేస్తూ ఉంటే తన దుఃఖం నుండి బయటపడగలడు. ఏడవదగని వాటికోసం ఏడవకు. శరణువెడితే సర్వ దోశాలనూ నేను పోగొడతాను, దుఃఖించకు – భగవద్గీతలో కృష్ణ పరమాత్మ. మానవుడి సహజ స్వభావం ఆనందం. కాలిలో ముల్లు గుచ్చుకుంటే ముల్లు తీసేయాలనుకుంటాం. కాలు తీసేయాలనుకోము. బయట వస్తువుల వల్ల ఆనందాలు ఉంటాయని భ్రాంతి ఏర్పరచుకుంటాం గనుక అవి తొలగిపోతే దుఃఖిస్తాం, రాకపోతే బాధపడతాం. దుఃఖము, బాధ, కూడా ఆరోపించబడినవే. వివేకం కలవాడు, వివేచన కలవాడు ఎప్పుడూ దుఃఖపడడు. ఎలాగూ పోయే వాటికోసం ఏడ్చినా నిలుపుకోలేవు. భగవద్గీత మొత్తం సారాంశం – దుఃఖపడకు, ఆనందంగా ఉండు. ఆనందం ఆత్మయొక్క స్వభావ లక్షణం. బయట సంపదల కంటే గొప్ప సంపద ఆత్మసంపద. అది మనలో ఉన్నది. దుఃఖం స్వభావం కాదు గనుక ఎప్పుడైనా సంఘటనల వల్ల కలిగితే విచారణ తోను, మనోనిబ్బరంతోనూ దానిని తొలగించుకోవాలే గానీ నిరంతరం కొనసాగించుకుంటూ వెళ్ళకూడదు. ఆనంద మనదైన స్వరూపం అయినప్పటికీ మనం అది తెలుసుకోలేం గనుక ముందు ఆనంద స్వరూపుడైన భగవంతుని ధ్యానిస్తూ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటే ఆ భగవద్రూపమైన ఆనందం మనలో ఆత్మరూపంగా ఉంది అని తెలుసుకుంటాం. కనుక ఆనందంగా ఉండడం అలవాటు చేసుకోవాలి.

ఋషివాక్యం ఆదిశంకరుల జీవితచరిత్ర

అక్కరలేదు అనే విషయాన్ని ఎంత సున్నితంగా చెప్పాలో శంకరుల వద్ద నేర్చుకోవాలి. కుభోగములు(ధర్మవిరుద్ధమైన భోగములు) స్వీకరించకుండా ఉండాలి. పనికిమాలిన భోగములకు లోనై తనదైన ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టేవాడు దుర్గతులను పొందుతాడు. ధర్మానికి, జ్ఞానానికి, తపస్సుకు ప్రథమ స్థానం ఇవ్వాలి. భోగానికి స్థానం ఇస్తే యోగం పోతుంది. యోగానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తూ అనుభవించే భోగం మనలను మరింత గొప్పవాళ్ళను చేస్తుంది. భోగం, యోగం – ఈ రెండింటిలో యోగానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. కేవలం గ్రంథముల ద్వారా బోధనల ద్వారానే కాకుండా జీవన విధానంలో ఒక నిరాడంబర జీవన విధానాన్ని జ్ఞానానికి, తపస్సుకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ఉన్నటువంటి విధానాన్ని శంకరులు మనకు బోధించారు. ఆశ లేకుండా ఒక యోగి ఎలా జీవించాలో అలా జీవించినటువంటి జగద్గురువులు మనకు చూపించిన నిరాడంబర జీవన విధానం అనేటటువంటి విజ్ఞానానికి నమస్కరిస్తూ

ఋషివాక్యం: భగవంతుడు - అవతారాలు

యథా విదాసినః కుల్యః సరసః స్యుః సహస్రశః – శుక యోగీంద్రులు. ఒక పెద్ద సరస్సులో అక్షయమైన నీరు ఉంది. ఆ నీటితో కొన్ని పొలాలు పండించాలి. కానీ పొలాలు సరస్సుకు దగ్గర లేవు. చాలా దూరంగా ఉన్నాయి. పొలాలను సరస్సు దగ్గరికి తీసుకు రాలేరు. అలాగే సరస్సును పొలాల దగ్గరికీ తీసుకు వెళ్ళలేరు. అప్పుడు కాలువలు తవ్వి వాటి ద్వారా సరస్సులోని జలాన్ని పంపిస్తారు. అప్పుడు ఎన్నో కాలువలు ఏర్పడతాయి. ఎన్ని కాలువలు ఉన్నా అందులో ఉన్న జలం మాత్రం ఒక్కటే. అదేవిధంగా నారాయణుడు సరస్సు వంటి వాడు. అవతారాలు కాలువల వంటివి. ఒక్కొక్క కాలువ ఒక్కొక్క ఆకారంలో ఉన్నా అదే నీరు ఉన్నట్లు ఒక్కొక్క అవతారం ఒక్కొక్క లక్షణంతో కనబడుతున్నా అన్నింటిలో ఒకే నారాయణ తత్త్వం ఉన్నది. పొలాలు పండించడానికి సరస్సు కాలువల రూపంలో వస్తున్నది. మన బ్రతుకులు పండించడానికి భగవంతుడు అవతారాల రూపంలో వస్తున్నాడు. అవతారములు అవతరించడానికి పూర్వం మంత్రరూపంగా ఉంటాయి. అవతరించిన తర్వాత ఆ మంత్రాలలో ఉన్న మహిమని అవతారములో ప్రకటిస్తారు. అవతారం పూర్తయిన తర్వాత కూడా వారు ఉపాస్య దేవతలుగా మిగిలిపోతారు. ఇది అవతారముల యొక్క తత్త్వము.

దసరా సమయంలో పారాయణలు ఎలా చెయ్యాలి ఫలితాలు ఏమిటి

లలితా దేవికి ఏ పదార్ధాలు నైవేద్యంగా పెట్టాలి ఏ మంత్రం జపిస్తే మంచిది

దసరా నవరాత్రులలో నవమి నాడు ఆరాధించే సిద్ధిదాయిని అమ్మవారికి సంబంధించిన విశేషాలు

రాజరాజేశ్వరి అమ్మవారికి సంబంధించిన వివరములు

లలితా సహస్రనామాలు ఎవరు ఎప్పుడు ఎలా పారాయణం చెయ్యాలి

మహిషాసురమర్దినీ స్తోత్రం - Mahishaasuramardini Stotram

శ్రీ మద్భగవద్గీత 2వ అధ్యాయము: సాంఖ్య యోగము భాగం - 1/5 శ్లోకములు 1-17

శ్రీ మద్భగవద్గీత 2వ అధ్యాయము: సాంఖ్య యోగము భాగం - 1/5 శ్లోకములు 1-17 బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గురువు గారు Srimad Bhagavad Gita Chapter 2:Sānkhya Yog Part - 1/5 Slokas 1-17 Pravachanam By Brahmasri Samavedam Shanmukha Sarma Guruvu Garu

దసరా నవరాత్రుల సమయంలో అఖండ దీపం వెలిగిస్తే కలిగే ఫలితం ఏమిటి

చండి సప్తశతి, దుర్గా సప్తశతి గ్రంధం అసలు పేరు ఏమిటి

దసరా నవరాత్రి పూజలు ఎన్నో రకాలు వాటిలో ఏది మంచిది

దసరా సమయంలో అమ్మవారికి ఏ పుష్పాలతో పూజ చెయ్యాలి

దసరా సందర్భంగా దేవాలయాలలో అమ్మవారికి చేసే అలంకారాల విశిష్ఠత ఏమిటి

అమ్మవారు మనందరికీ ఏమిచ్చారు

బాలా త్రిపురసుందరీ Bala Tripurasundari - Sivapadam

ఋషివాక్యం పితృఋణం పితృదేవతా విఙ్ఞానం

దసరా—దశహర శరన్నవరాత్రి విశిష్టత బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గురువు గారు

దసరా—దశహర శరన్నవరాత్రి విశిష్టత బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గురువు గారు పూజ్యగురుదేవులు వాగ్దేవి వరపుత్ర బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారి “శ్రీమాతా లలితా” ఆల్బంలో పాట మీరు విన్నవి మరింత వివరాల కోసం www.rushipeetham.com కి వెళ్ళండి

ప్రతీరోజూ భగవంతుడిని ఎందుకు ఆరాధించాలి

నారదుడు తనలో మునగాలని కోరుకున్న గంగమ్మ

వేదం అంటే ఏమిటి

ఋషివాక్యం తపస్సు భారతీయ సంస్కృతిలో స్త్రీ ఔన్నత్యం

రామాయణం - కిష్కింధకాండ - తపస్సు - భారతీయ సంస్కృతిలో స్త్రీ ఔన్నత్యం

బౌద్ధం తరువాతే మన దేశంలో ఆలయాలు, విగ్రహారాధన వచ్చాయి అనేదాంట్లో నిజమెంత

ఋషివాక్యం వాగ్ఘి సర్వస్య కారణం

"నీలకంఠేశ్వరా!" శతకం పద్యం 39 - "Nilakanthesvaraa!" satakam padyam 39

'ఈ శివుని ఆశ్రయిస్తే చాలు' అనే పారమ్యభావనకి నీ నీలకంఠ లీల ఒక్కటి చాలు - ప్రమాణానికి! ఏ వేల్పులూ చేయలేని పనిని ఆశ్చ్యర్యంగా చేసిన నిన్ను వదలి, అన్యచింతలు చేయడం ఎంత విడ్డూరం! ఈ వింత మూర్ఖత్వం మనస్సులో నిండిందేమిటి! నీలకంఠేశ్వరా!

హిందూ ధర్మానికి ఆధార గ్రంథాలు ఏమిటి

Back