చంద్రమండలమధ్యగా అయినటువంటి అమ్మను కొలుతము రారండి!!!- బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గురువు గారు

చంద్రమండలమధ్యగా అయినటువంటి అమ్మను కొలుతము రారండి!!! -బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గురువు గారు

Why Should Children Learn About Hanuman

ఋషివాక్యం - చైత్రపూర్ణిమ ప్రాధాన్యం

Abhaya Vakyalu Series - Episode8

Sri Samavedam Shanmukha Sarma Garu's exclusive series of talks emphasizing the Words of Assurance "Abhaya Vakyas" given by Sages of Sanathana Dharma. These are words of assurance in the testing times the world is going through. Assurance of Sasthras, Rishis and Gurus. Sivaya Gurave Namaha!

Abhaya Vakyalu Series - Episode7

Sri Samavedam Shanmukha Sarma Garu's exclusive series of talks emphasizing the Words of Assurance "Abhaya Vakyas" given by Sages of Sanathana Dharma. These are words of assurance in the testing times the world is going through. Assurance of Sasthras, Rishis and Gurus. Sivaya Gurave Namaha!

ఆదివారం 5వ తేదీన రాత్రి 9గంటలకు దీపం ఎందుకు పెట్టాలి?

Abhaya Vakyalu Series - Episode6

Sri Samavedam Shanmukha Sarma Garu's exclusive series of talks emphasizing the Words of Assurance "Abhaya Vakyas" given by Sages of Sanathana Dharma. These are words of assurance in the testing times the world is going through. Assurance of Sasthras, Rishis and Gurus. Sivaya Gurave Namaha!

ఋషివాక్యం - భగవంతునికి నైవేద్య సమర్పణ

ఋషివాక్యం - భగవంతునికి దీపం సమర్పణ ఎలా చేయాలి? దాని ప్రాముఖ్యత

Abhaya Vakyalu Series - Episode5

Sri Samavedam Shanmukha Sarma Garu's exclusive series of talks emphasizing the Words of Assurance "Abhaya Vakyas" given by Sages of Sanathana Dharma. These are words of assurance in the testing times the world is going through. Assurance of Sasthras, Rishis and Gurus. Sivaya Gurave Namaha!

ఋషివాక్యం - భగవంతునికి ధూప దీప సమర్పణ

Abhaya Vakyalu Series - Episode4

Sri Samavedam Shanmukha Sarma Garu's exclusive series of talks emphasizing the Words of Assurance "Abhaya Vakyas" given by Sages of Sanathana Dharma. These are words of assurance in the testing times the world is going through. Assurance of Sasthras, Rishis and Gurus. Sivaya Gurave Namaha!

శ్రీసీతారామ కళ్యాణఘట్టము - దాంపత్యధర్మం

సీతారామ కళ్యాణఘట్టము పూజ్యగురుదేవులు డాక్టర్ బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారి అమృత వాక్కుల ద్వారా అలాగే దాంపత్యధర్మం గురించి కూడా చక్కటి వివరణ.. రేపు శ్రీరామనవమి రోజు చదివితే మంచిది అని పూజ్యగురుదేవులు చెప్పారు.అలాగే ఆ ఘట్టం వినడం గురువుల ద్వారా మనకి ఒక సువర్ణావకాశం

శివమహాపురాణంలోని సాంగోపాంగభక్తి

శివమహాపురాణంలో పరమేశ్వరుడు అమ్మవారికి చెప్పిన భక్తి శాస్త్రంలోని సాంగోపాంగభక్తి గురించి మన పూజ్య గురువులు బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారు అద్భుతంగా వివరించినది సాంగోపాంగభక్తి 1. శ్రవణం 2. కీర్తనం 3. స్మరణం 4. సేవ 5. దాస్యం 6. అర్చనం 7. వందనం 8. సఖ్యం 9. ఆత్మనివేదన

Abhaya Vakyalu Series - Episode3

Sri Samavedam Shanmukha Sarma Garu's exclusive series of talks emphasizing the Words of Assurance "Abhaya Vakyas" given by Sages of Sanathana Dharma. These are words of assurance in the testing times the world is going through. Assurance of Sasthras, Rishis and Gurus. Sivaya Gurave Namaha!

ఋషివాక్యం - ఇంట్లో చేయవలసిన దేవతారాధన పద్ధతులు - కుసుమ సమర్పణ

Abhaya Vakyalu Series - Episode2

Sri Samavedam Shanmukha Sarma Garu's exclusive series of talks emphasizing the Words of Assurance "Abhaya Vakyas" given by Sages of Sanathana Dharma. These are words of assurance in the testing times the world is going through. Assurance of Sasthras, Rishis and Gurus. Sivaya Gurave Namaha!

సనాతన ధర్మానికి ప్రవక్త వంటివాడు వ్యాసుడు

మహాభారతంలోని విదురనీతి నుండి మన జీవితాన్ని అద్భుతంగా మార్చగలిగిన మూడు చిన్న విషయాలు

ఋషివాక్యం - మానవుడు సంతోషం ఎప్పుడు పొందగలడు?

Abhaya Vakyalu Series - Episode1

Sri Samavedam Shanmukha Sarma Garu's exclusive series of talks emphasizing the Words of Assurance "Abhaya Vakyas" given by Sages of Sanathana Dharma. These are words of assurance in the testing times the world is going through. Assurance of Sasthras, Rishis and Gurus. Sivaya Gurave Namaha!

"శ్రీరామ" నామ విశిష్టత

మహాభారతంలోని ఈ ఘట్టం వింటేనే కానీ భగవత్గీత సరిగ్గా అర్దంకాదు

మొత్తం మహాభారతంలో అతి ముఖ్యమైన ఘట్టం ఇదే

మహాభారతంలోని అరణ్యపర్వం యొక్క గొప్పతనం

మహాభారతం రెండు చెట్ల కథ ఏమిటా చెట్లు?

మహాభారతం లక్ష శ్లోకాల గ్రంధం

Srimad Bhagavad GitaChapter 2:Sānkhya Yog Part - 5/5 Slokas 58-72

Srimad Bhagavad Gita Chapter 2:Sānkhya Yog Part - 5/5 Slokas 58-72 Pravachanam By Brahmasri Samavedam Shanmukha Sarma Guruvu Garu శ్రీ మద్భగవద్గీత 2వ అధ్యాయము: సాంఖ్య యోగము భాగం - 5/5 శ్లోకములు 58-72 బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గురువు గారు

ఋషివాక్యం - భగవంతుడు - వ్యక్తావ్యక్త స్వరూపుడు

భగవంతుని స్వరూపం ఏమిటి? ఆయనని ఎలా తెలుసుకోగలం? భగవంతుడు అంతటా ఉన్నప్పుడు ఎందుకు తెలియబడట్లేదు

ఋషివాక్యం - పుణ్యవాసనలు - పాప వాసనలు

ఋషివాక్యం - సనాతన ధర్మంలో దేవాలయ వ్యవస్థ

ఋషివాక్యం - సంకల్పం

ఋషివాక్యం - భగవదారాధనా విధములు

"నీలకంఠేశ్వరా!" శతకం పద్యం 47 - "Nilakanthesvaraa!" satakam padyam 47

ఘటనల దారాలతో పేనిన కాలపాశం నన్ను కట్టి లాగుతుంటే గొంతెత్తి అరచి వేడుకుంటున్నాను. నువ్వు ఎటు చూస్తున్నావు? మారు బల్కవేమిటి? ఆర్తితో అరిస్తే వినివచ్చి కాపాడి విషం మింగావు కదా? ఆ విషం గొంతులో చేరినందుకా, నా మాటకి బదులు లేదు? నీలకంఠేశ్వరా!

ఋషివాక్యం దమము, త్యాగం, అప్రమాదం

లోపల ఉన్న పరమాత్మను తెలుసుకోవడానికి ఉండవలసిన గుణములు – దమము, త్యాగం, అప్రమాదం. పద్దెనిమిది దోషాలు లేకపోవడమే దమము. అవి – అనృతం(అబద్ధాలు ఆడకపోవడం); పైశునం(పరదూషణ, చాడీలు చెప్పడం), తృష్ణ, ప్రాతికుల్యం(అందరికీ వ్యతిరేకంగా జీవించడం); తమం(అజ్ఞానం); అరతి(దేనియందూ తృప్తి లేకపోవడం); లోకద్వేషం; అభిమానం, వివాదం, ప్రాణిపీడనం(తన దేహాన్ని పోషించుకోవడం కోసం ఇతరులను హింసించడం); పరివాదం(పరులను దూషించడం); అతివాదం(వ్యర్థంగా మాట్లాడుట); పరితాపం(వృథా దుఃఖ చింతనం); అక్షమ(సహనం లేకపోవడం); అధృతి(ధైర్యం లేకపోవడం); అసిద్ధి(ఎన్ని సాధనలు చేస్తున్నా, ఎన్ని చదువులు చదువుతున్నా ధర్మము, జ్ఞానము, వైరాగ్యం కలుగక పోతే సిద్ధి లేకపోవడం అంటారు); పాపకృత్యం; హింస. వాడి దగ్గర వాడినే తిడితే పరివాదం, ఇంకొకడి దగ్గర తిడితే పైశునం. ధర్మజ్ఞాన వైరాగ్యములు కలగడమే సిద్ధి, అది కలుగకపోవడమే అసిద్ధి. పద్దెనిమిది దుర్గుణాలు వదిలించుకొని పద్దెనిమిది సుగుణాలు సంపాదించుకోవడమే దమము.

ఋషివాక్యం - తపస్సు, బ్రహ్మచర్యం

బ్రహ్మచర్యం నాలుగు పాదములతో పూర్ణమవుతుంది – గురువు దగ్గర చేరి శుచియై శిష్యవృత్తితో సేవచేసి చదువుకోవడం ప్రథమ పాదం. గురువుపట్ల ఎటువంటి భక్తి ఉంటుందో అటువంటి భక్తి గురుపత్నియందు, గురుపుత్రులయందు చూపించాలి. గురువుపట్ల కృతజ్ఞత కలిగి వేదాది శాస్త్రముల అర్థం తెలుసుకొని కృతార్థుడనయ్యాను అనే తృప్తితో ఉండాలి. గురువుకు సమర్పించడానికి ఎప్పుడూ సర్వసన్నద్ఢుడై ఉండాలి. బ్రహ్మచర్యం అనే వృక్షానికి గురు సాన్నిద్యం వర్షము అయితే ఆసక్తి, వినయంతో కూడిన భయభక్తులు,మొలకల వంటివి. సద్గుణాలు కాండము వంటివి. గురుసేవ పుష్పం వంటిది. గురుబోధ పిందె వంటిది. బ్రహ్మజ్ఞానం ఫలం వంటిది.

ఋషివాక్యం - భగవంతుని గురించి భావించడం, విచారించడం

ఋషివాక్యం - హిందూ దేవాలయ వ్యవస్థ

విగ్రహం పెట్టడానికి పనికివచ్చే నాలుగు గోడల కట్టడం కాదు ఆలయం అంటే...ఆలయం కూడా దేవతా స్వరూపమే. ఆలయ నిర్మాణానికి, దేవతా స్వరూపానికి అవినాభావ సంబంధం ఉంటుంది.

ఋషివాక్యం - భారతదేశంలో ఆధ్యాత్మికత - మూఢనమ్మకం, విజ్ఞానం

Siva Stuthi - Part 8 (శివ స్తుతి )

ఋషివాక్యం - భారతదేశం - హిందూమతం - విజ్ఞానం

ఇతరదేశాలు జ్ఞానవిషయంలో కన్ను తెరవకముందే అద్భుతమైన విజ్ఞానాన్ని అందించిన దేశం మనది. ఇతర మతాల వారు కూడా ఈ దేశ సంస్కృతితో కలిసి బ్రతుకుతారు, బ్రతకాలి. వారు ఈ దేశ సంస్కృతిని గౌరవిస్తూ గర్వించాలి. హిందూమతాన్ని గౌరవించినంత మాత్రాన వారేమీ తక్కువైపోరు. గంగానదిలో మునగడం, గంగ పవిత్రత అని భావించడం హిందువుకు స్వాభావికమైన విశ్వాసం కావచ్చు. కానీ గంగపవిత్రమైనది అటువంటి నది ఇంకెక్కడా లేదు అనే వైజ్ఞానిక సత్యాన్ని ఏ మతం వాడైనా అంగీకరించాలి. గంగ నీరు త్రాగితే ఆరోగ్యం బాగుంటుంది అనేది హిందువు త్రాగినా, ఇతరులు త్రాగినా ఆ ప్రయోజనం కనబడుతూనే ఉన్నది. భారతదేశాన్ని పాలిస్తూ ఇక్కడ సంస్కృతిని కాలరాచిన వారు కూడా గంగాజలాలని పీపాలలో తీసుకువెళ్ళి దాచిపెట్టుకొని అవి త్రాగుతూ బ్రతికారు ఈ మినరల్ వాటర్ రాని రోజులలో. అది మర్చిపోరాదు. ఈ సంస్కృతిని కాలరాయాలని ప్రయత్నిస్తున్న దుష్టశక్తులు అనేకరకమైన మాటలాడుతూ అద్భుతమైన గ్రంథాలలో కువ్యాఖ్యలు చేస్తూ కొన్ని నిష్ప్రయోజనమైన అంశాలను బయటికి తీసి వాటినే పెద్దపెద్ద దోషాలుగా చూపిస్తూ ఉంటారు. మన సంస్కృతిలో ఉన్న అనేక అద్భుత అంశాలను మనం విస్మరిస్తున్నాం. రామాయణ భారతాలలో చిన్న చిన్న విషయాలను పెద్ద దోషాలుగా చూపిస్తూ నేటి సమాజాన్ని నేటి సమాజానికి పనికివచ్చే అద్భుతమైన రత్నాలను ఎన్నింటినో విడిచిపెడుతున్నారు. ఒకప్పటి ధర్మం తరువాత కాలానికి క్రూరంగా కనబడితే దానిని విడిచిపెట్టవచ్చు అని కూడా హిందూ ధర్మంలో చెప్పబడింది. తమనుతాము సంస్కరించుకుంటూ వస్తున్న హిందూ ధర్మ గొప్పతనాన్ని గ్రహిస్తే ఋషివాక్యాలు అన్ని కాలాలకీ పనికివస్తాయి.

Siva Stuthi - Part 7 (శివ స్తుతి )

ఋషివాక్యం భగవంతుడు నామరూపములు

సర్వవ్యాధిప్రశమనీ సర్వమృత్యునివారిణీ

Siva Stuthi - Part 6 (శివ స్తుతి )

Sydney, Australia - Guruvu Gari Sandesam to Sri Veda Gayathri Parishath Members

Guruvu Gari valuable message, "Amrutha Sandesham" given to all of us during Sri Veda Gayathri Parishath Sanmana Sabha in Sydney, Australia

ఋషివాక్యం ఇంద్రద్యుమ్య నారద సంవాదం భక్తివైభవం

సనాతన ధర్మంలో భక్తి ధర్మము

విష(మ)జ్వరాల ప్రభావం బారిన పడకుండా ఉండేందుకు మంత్రతుల్య మార్గాలు - Antidote to all Virals

Antidote to all Virals - Brahmasri Dr. Samavedam Shanmukha Sarma garu ఇప్పుడున్న విష(మ)జ్వరాల ప్రభావం బారిన పడకుండా సకలజనుల శ్రేయస్సు కోరి బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మగారు తెలియజేసిన మంత్రతుల్య మార్గాలు. దీనిని ఉపదేశంగా గ్రహించి మనందరం మననం చేసుకుందాం. మనతో పాటుగా విశ్వమంతా బాగుండాలని ప్రార్థిద్దాం. 🙏🙏🙏

Siva Stuthi - Part 5 (శివ స్తుతి)

Back